Friday, November 18, 2011

Ngoại ơi, đừng sợ!“Bi ơi, đng s!” là tên mt cun phim Vit Nam, nó thc s gây n tượng bi nhan đ có tên ca Bi... Chng là t lúc sinh ra cho ti khi 4 tui, ba m và ông bà ngoi có khi đã rt gian nan, vì sut trong thi gian đó, cu Bi bnh hon trin miên, nht là bnh đường hô hp hay còn gi là viêm mũi d ng. Nhng ngày Phan đăng Lưu – Qun Phú Nhun, Bi khò khè c đêm khiến ba m và ông hay bà ngoi thc sut đêm. Ly tri đến 5 tui qua khi”đt” thì Cu Bi cũng tm n. Tuy nhiên, Bi có mt tính cách là vô tư, thn nhiên và chu đng trước mi khó khăn.

Nh ln đem Bi vào Trung tâm xét nghim Medic chp CT vòm hng (theo đ ngh ca Bác sĩ Đ Hng Ngc), ông ngoi và m hong ht khi chuyên viên tiêm thuc và đy xe đưa Bi mt mình vào phòng cách ly đ scanning, hoàn toàn cách bit vi bên ngoài. Bi ngonh li nhìn vi ánh mt: ”M và ông ngoi ơi, đng s.’’ Có ln v thăm Tết Huế, ông ngoi dn Bi vào chơi công viên. Cm vé trên tay nhưng ông ngoi ngn ng không mun Bi chơi trò đu quay “merry go round”quá nguy him. Bi đã leo lên ghế, cài dây an toàn, nhìn ông ngoi và nói: ”Con không can chi đâu, ông ngoi đng s!”

vi Bi vài ngày, đi vi bà ngoi là vài tun, phi ngm ngùi chia tay đ v Huế. S rng Bi s bun và ht hng. Nhưng không. Bi chu quen ri vi nhng ”cuc chia tay màu xanh” đy hy vng. Nh đó mà ba m thường xuyên yên tâm đi công tác xa nhà. Người bun chia tay không phi là Bi mà là ông bà ngoi!
Bi đc được bn tính ông ngoi là hay lo lng và s hãi. Tính cách đó làm người được quan tâm cm thy b áp lc. Cũng mt phn vì khách quan. Đến gi taxi đến đưa ra sân bay nhưng chưa thy đến, m ca Bi tnh bơ coi như “no problem”,còn ông Ngoi loay hoay như gà mc đ. Có ln bà Trung và chi Bé Em ch Bi đi chơi lâu v b ông ngoai chi cho mt trn tơi bi “Ti bây ch cháu tau đi mô mà vô hu ra?” Bà ngoi thì hay ”phiêu linh tnh đ” lang thang đ bành hay ch tri mà không nhn tin v nhà khiến ông ngoi lo st vó! Và đã hơn 2 ln bà ngoi gp road accidents ch không phi chơi! Cũng vì như ra mà Dì Minou trách ông ngoi làm Dì Minou và bà ngoi mt tình đc lp t ch khi đi ra ngoài! Bi vì ông ngoi c ”săn săn” con tim ngc tù!

Có l ông ngoi mc phi hi chng s hãi. Căn bnh này có ngun gc sâu xa? Sư ph ca ông ngoi nói rng t kiếp nào đó, ông ngoi b săn đui và b cướp đot tài sn mà hu qu bây gi vn còn li trong tâm thc. Cái di chng này có th truyn mt phn cho con gái là dì Nou, nhưng m Mimi thì không… và cu Bi tha hưởng cái tính ”không s hãi ca m’, thit là may cho Bi và ti nghip cho Mindy?

Ngược li, nh có thin đnh và hc hi Pht pháp, ông ngoi li ít s cái đáng s là bnh tt, và nht là không s cái chết. Nhiu đêm ngi thin, ông ngoi “quán” (suy tưởng có hình nh) và sau bui “công phu” là phi hi hướng (directing to), tc là chuyn hướng cu nguyn v các đa ch nào mà mình tác ý. Ông ngoi thường đnh tâm hướng ti con đường vào PMH, đến Parkview, lên tng 3 qua đường ca s (vì thang máy thường cn sóng t) đ đến gn vi Cu Bi. Nếu quán kiên trì và liên tc, sau này ông ngoi s đến vi Bi bt c lúc nào nếu mun. Rt tiếc là ông ngoi chưa biết đường đến vi Mindy. Có l phi đi M mt chuyến mi có th hi hướng đúng người đúng ch.

Và như thế, nếu thành công, vic hi hướng ti mt nơi nào đó là rt có th. Vì vy khi đa cháu ngoi nào gp tr ngi bt c chuyn gì, nếu không trc tiếp gn , ông ngoi s t lc thin đnh và nguyn cu tha lc đ được tiếp cn và giúp đ. Đây không phi là chuyn hoang đường. Đến lúc đó thì có th nói thm: ”Bi ơi, có ông ngoi đây, đng s!”

No comments: