Wednesday, May 23, 2012

Cỏ Hoa NghiêmXin ngồi xuống đây
Xanh cùng cỏ dại
Nghe bầy đá cuội lao xao
Ai biết mà biết ai?
Rằng hoa lá không bao giờ buồn
Khi đưa tay vò nát
Tỉ tê một dòng nhựa chảy
Với người là rơi dấu lệ
Với lá hoa chỉ là rơi
Không.


Xin mở vòng tay
Thật thà như mặt đất
Sớm nắng hay chiều mưa
Không bao giờ cuối mặt
Hạnh phúc cũng như nỗi buồn
Cũng thấm sâu tận cùng đất
Dung.


Mai kia lên chùa làm chú tiểu
Mặc áo màu thổ hoàng
Gánh nước cheo leo đầu ghềnh
Lối về làm rơi tíêng kinh
Tí tách
Hạt sương trên đầu ngọn
Cỏ hoa
Nghiêm.

                                                                        
Phan Như
Tháng Năm, 2012